Ανάρτηση Προκηρύξεων-Διακηρύξεων στην Ιστοσελίδα

Οι ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ/ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΙΣ του τμήματος προμηθειών από σήμερα 21/02/2018 θα αναρτώνται στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ καθώς και ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ στο εικονίδιο «ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ».