ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διοίκηση και το Σωματείο εργαζομένων του ΓΝΑ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» τίμησαν σήμερα 20/11/18 στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου την ΕΠΕΤΕΙΟ του Πολυτεχνείου. Επίτιμος καλεσμένος ο Δ/ντης της Γ’ Χειρουργικής κλινικής του τότε «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ» Κωνσταντίνος Χαρώνης, που χειρουργούσε το βράδυ εκείνο (17/11/1974) 36 συνεχόμενες ώρες, σώζοντας δεκάδες ζωές, αποκρύπτοντας ταυτόχρονα την πραγματική ταυτότητα των τραυματισμένων αγωνιστών. Είναι ο…

Επιστημονική Εκδήλωση με Θέμα: «Προλαμβάνετε τις Κατακλίσεις – Stop Pressure Ulcers»

Ημερίδα με θέμα: «Οι κώδικες ιατρικής και νοσηλευτικής δεοντολογίας, διοικητικής διαδικασίας και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

Δείτε την αφίσα εδώ.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.