Σύμβαση δωρεάς μεταξύ του ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» και του κοινωφελούς Ιδρύματος «John S. Latsis Public Foundation»

Η Αν. Διοικήτρια του Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηματάς» Κα Μάινα Άννα υπέγραψε σήμερα 05/07/2019, σύμβαση δωρεάς μεταξύ του ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» και του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «John S. Latsis Public Foundation» για «Έργο Αναδιαρρύθμισης – Ανακαίνισης – Αναβάθμισης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) ύψους 3.000.000 περίπου. Θερμές ευχαριστίες σε όσους συνέβαλλαν στην ολοκλήρωσης αυτής…