ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ, ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 4 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

You are here:
Go to Top