ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ‘’ΜΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΡΥΖΙ’’, ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 13.987,22€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΗΤΟΙ 15.805,56 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

You are here:
Go to Top