ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ‘’ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ’’, ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 34.734,50€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΗΤΟΙ 39.249,98€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

You are here:
Go to Top