Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης του Σχεδίου Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια ενός (1) Ψηφιακού Ανιχνευτή Μαστογραφίας και τριών (3) Ψηφιακών Ανιχνευτών Ακτινογραφίας, προς κάλυψη αναγκών του Ακτινολογικού τμήματος του ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς

You are here:
Go to Top