ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡ. 280/20 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ C-ARM PHILIPS

You are here:
Go to Top