ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ MRI/PET/CT ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ

You are here:
Go to Top