Τρίτη Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης αδειοδοτημένων ασθενοφόρων προς κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου μας, χρονικής ισχύος έξι (6) μηνών

You are here:
Go to Top