ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ PHILIPS ΤΟΥ ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

You are here:
Go to Top