ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΡΥΟΠΗΞΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΥΛΕΟΥΣ ΚΡΥΟΠΗΞΙΑΣ,ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 15.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

You are here:
Go to Top