ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΩΝ ALLURA XPER FD10 (SN: 2984 ΚΑΙ SN: 205) ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ XCELERA (SN: 0013202D55A0) ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ PHILIPS ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΤΟΥ ΓΝΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

You are here:
Go to Top