Πρόσκληση για την υποβολή τεχνικοοικονομικής προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών τεσσάρων (4) ατόμων στα πλυντήρια και συγκεκριμένα δύο (2) πλύντες και δύο (2) σιδερωτές για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου

You are here:
Go to Top