Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση τoυ υπ.αρ. 192/2023 Σχέδιου Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια Υλικών Οστεοσύνθεσης Γναθοχειρουργικών Επεμβάσεων, με συνοδό εξοπλισμό

You are here:
Go to Top