ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΑΜ: 24PROC014903621

You are here:
Go to Top