ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑTΑΣ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

You are here:
Go to Top