ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ (1) TEXNIKΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

You are here:
Go to Top