ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ (1) TEXNIKΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΝΑ ¨Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ¨»

You are here:
Go to Top