ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ U64PE/V ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ COLUSSI ΤΟΥ ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

You are here:
Go to Top