Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες Ασφαλούς Παραλαβής, Διαχείρισης, Εκκαθάρισης, Εμπιστευτικής Καταστροφής και Ανακύκλωσης Παλαιού Αρχειακού Υλικού Φακέλων Ασθενών (χαρτί, ακτινογραφίες) βάσει του ΠΔ 1258/81 και Ακτινογραφικών Φιλμ του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”

You are here:
Go to Top