ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΡΑΦΙΕΡΑ – ΕΡΜΑΡΙΟ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΒΙΝΤΕΟ-ΥΠΕΡΗΧΟ-ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), CPV: 33100000-1

You are here:
Go to Top