Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης του Σχεδίου Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια ‘’ ΒΕΛΟΝΩΝ ΒΙΟΨΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ FNA 22G ΚΑΙ FNB 22G προς κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου

You are here:
Go to Top