ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ 71/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑNAKAIΝΙΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟΥ-ΥΔΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

You are here:
Go to Top