ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡ. 53/20 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΩΘΕΝ ΚΛΙΝΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

You are here:
Go to Top