ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡ. 351/20 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΗΤΟΥ MONITOR, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 35.000,00€ (ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ)

You are here:
Go to Top