ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡ. 349/20 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 6 ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ PPR4

You are here:
Go to Top