ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ ΑΡ. 348/20 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΖΕΣΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 1

You are here:
Go to Top