ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ ΑΡ. 235/20 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΛΙΒΑΝΩΝ U64PE/V ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ COLUSSI

You are here:
Go to Top