ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ ΑΡ. 142/20 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

You are here:
Go to Top