Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών για τη διενέργεια ελέγχων και δοκιμών (Penetration Test) επί των όρων λειτουργίας των εγκατεστημένων Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και της εκπόνησης μελέτης Ασφάλειας για το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

You are here:
Go to Top