ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 73/24 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΜΕΣΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 2 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

You are here:
Go to Top