ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 215/22 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΝΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» (Α ́ΚΑ Β ́ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ – Β’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 2) ΠΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 58.000,00 ΕΥ΢Ω ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΗΤΟΙ 71.920,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 215/22 CPV: 50000000-9, 44100000-1

You are here:
Go to Top