ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20/2021. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΕΤ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΥ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ (VNS) ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 27.740,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΗΤΟΙ 31.416,60 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) .

You are here:
Go to Top