ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟΥ-ΥΔΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 1 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 213/21 CPV: 50710000-5

You are here:
Go to Top