ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ) ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΕΡΑΙΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΗΝΕΣ

You are here:
Go to Top