Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης του Σχεδίου Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια ‘’ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ’’ προς κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου

You are here:
Go to Top