ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ 2,3 ΚΑΙ 4 (ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 2-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Β’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ (ΔΕΞΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 2-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ)- ΚΛΙΝΙΚΕΣ COVID-19 CPV 45331220

You are here:
Go to Top