Η Νοσηλευτική Διεύθυνση δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε προγράμματα ανάπτυξης του προσωπικού, εξασφαλίζοντας βελτίωση δεξιοτήτων, προσδιορισμό νέων ρόλων, ανάπτυξη κριτικής σκέψης, πρόσβαση στην  πληροφορία, απόκτηση νέων γνώσεων, αξιολόγηση και εκτίμηση αποτελεσμάτων. Οι γνώσεις που αποκτώνται στα βασικά προγράμματα της νοσηλευτικής εκπαίδευσης, γρήγορα θεωρούνται ξεπερασμένες, λόγω της ύπαρξης ραγδαίων επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, αλλαγών στο σύστημα παροχής υγειονομικής περίθαλψης, οικονομικών περιορισμών, συγχωνεύσεων και εξελίξεων. Με τα προγράμματα εκπαίδευσης, προάγεται η ποιοτική και ασφαλής ασθενοκεντρική περίθαλψη.


ΣΤΟΧΟΣ: Η ανάπτυξη του προσωπικού, με σκοπό την προσφορά ποιοτικής φροντίδας στον ασθενή των Ελληνικών Νοσοκομείων.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η υλοποίηση των προγραμμάτων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων και συγκεκριμένα της Χειρουργικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας, η οποία λειτουργεί από το έτος 1992-93 και μέχρι σήμερα έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα 430 νοσηλευτές-τριες νοσοκομείων της Αθήνας και της περιφέρειας.

Διοργάνωση δύο πρωτοποριακών προγραμμάτων συνεχιζόμενης σύγχρονης και ασύγχρονης νοσηλευτικής τηλεκπαίδευσης  (ELearning) σε συνεργασία με την πληροφορική του νοσοκομείου μας, με μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από την Ε.Ν.Ε.

Συνδιοργάνωση  εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΙΝΕΠ με το νοσοκομείο μας και υλοποίηση στο «ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Η υλοποίηση ενδονοσοκομειακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλες τις βαθμίδες του νοσηλευτικού προσωπικού (νοσηλευτές- βοηθούς θαλάμου, τραυματιοφορέων κλπ)

Συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ΕΚΠΑ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, με φοιτητές σε προπτυχιακό επίπεδο και εφαρμογή πρακτικής άσκησης στο νοσοκομείο.

Συνεργασία και υλοποίηση της κλινικής άσκησης μεταπτυχιακών φοιτητών των προγραμμάτων «ΜΕΘ και ΕΠΕΙΓΟΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ», «ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΚΗ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

Οργάνωση πρακτικής άσκησης στο νοσοκομείο μας σε φοιτητές του  Πανεπιστημίου Κύπρου με το πρόγραμμα ERASMUS.

Κλινική εκπαίδευση νοσηλευτών για τη λήψη ειδικότητας α) «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» και β) «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής» (Απόφαση Αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226/2020 – ΦΕΚ 2656/Β/30-6-2020).
Η επιλογή των νοσηλευτών για τη λήψη ειδικότητας στην Εκπαιδευτική Μονάδα «ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς» γίνεται από τη 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής κατόπιν υποβολή αίτησης εγγραφής στους καταλόγους της μέσω του διαδικτυακού τόπου αυτής, http://www.1dype.gov.gr/.

Η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων στο νοσοκομείο μας και στην περιφέρεια(Μυτιλήνη- Κεφαλονιά- Ιωάννινα) σε συνεργασία με νοσοκομεία της περιφέρειας.

Η εκπαίδευση νοσηλευτών-τριων άλλων νοσοκομείων σε ειδικές μονάδες του νοσοκομείου μας. όπως στον αγγειογράφο και αιμοδυμανικό, εξειδίκευση στην Αιμοδοσία και Μονάδα τεχνητού νεφρού, στην Μονάδα Εγκαυμάτων, Οφθαλμολογικού χειρουργείου.

Οργάνωση σεμιναρίων κλινικού εκπαιδευτή σε νοσηλευτές του νοσοκομείου μας με σκοπό, την απόκτηση τίτλου κλινικού εκπαιδευτή νοσηλευτών των τμημάτων και στόχο την βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας της παρεχόμενης φροντίδας. Ο ρόλος του κλινικού νοσηλευτή είναι πολύ σημαντικός γιατί μαζί με τους προϊσταμένους διοργανώνουν ενδοκλινικά μαθήματα, προσαρμόζουν ευκολότερα μετακινούμενο προσωπικό, επιτηρούν τον βαθμό συμμόρφωσης για την εφαρμογή νοσηλευτικών πρωτοκόλλων, είναι υπεύθυνοι για τους εκπαιδευόμενους στο τμήμα τους. Έχουν υλοποιηθεί πέντε (5) τέτοια σεμινάρια. Έχουν εκπαιδευτεί 80 νοσηλευτές.

Συνδιοργάνωση μετά από αίτημά μας με την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας μοριοδοτούμενων σεμιναρίων στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου μας για νοσηλευτές από όλη την επικράτεια.

Συνδιοργάνωση με το γραφείο εκπαίδευσης του Ε.Κ.Α.Β σεμινάριο BLS για απόκτηση πιστοποίησης σε νοσηλευτές- τριες και λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου μας.

Η ευαισθητοποίηση του προσωπικού υγείας του νοσοκομείου για την πραγματοποίηση μαθημάτων ή εισηγήσεων στα προγράμματα των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων, καθώς και σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα

Έντυπη και ηλεκτρονική διανομή κατευθυντήριων οδηγιών στα νοσηλευτικά τμήματα.

Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικών διευθύνσεων για επικείμενα σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Ομάδα εργασίας από νοσηλευτές του νοσοκομείου μας, συνέταξαν νοσηλευτικά πρωτοκόλλα, πρόσφατα εκδόθηκε το 1ο 2ο και 3ο εγχειρίδιο στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Οργάνωση ξενάγησης και ενημέρωσης επαγγελματιών υγείας  που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής εργαζομένων /στελεχών νοσοκομείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης HOPE,

 Στήριξη ερευνητικού έργου Η νοσηλευτική έρευνα βελτιώνει την νοσηλευτική πρακτική. Τα ερευνητικά αποτελέσματα διοχετεύονται στους κλινικούς χώρους και αντίστοιχα οι κλινικοί χώροι γίνονται πηγές θεμάτων για έρευνα.


ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Το Γραφείο Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης είναι στελεχωμένο από:

Χαρχαρίδου Μαρία, Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD, Προϊσταμένη 1ου Νοσηλευτικού Τομέα
Νούσης Αθανάσιος, Ειδικευμένος Νοσηλευτής ΤΕ, MSc, PhD©, Προϊστάμενος Βραχείας Νοσηλείας Παθολογικού


ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Το Γραφείο Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης του ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» στεγάζεται στο υπόγειο του κτιρίου IIΙ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Email: nos_eidik@gna-gennimatas.gr 
Τηλέφωνα:  210 776 8205 , 210 778 3451

Fax: 210 778 3451