Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

Διοικητής ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Κεκερής Βασίλειος

 

Αν. Διοικήτρια ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Μάϊνα Άννα

 

Δ.Σ. του ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 ΚΕΚΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ. Αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από το μέλος που ορίζεται ως Αντιπροέδρος Δ.Σ.
 ΜΑΪΝΑ ΑΝΝΑ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
 ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
 ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΣΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΠΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΝΤΑΒΩΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΦΑΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ