Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

Διοικητής ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΙΑΣ

 

Αν. Διοικήτρια ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Μάϊνα Άννα

 

Δ.Σ. του ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΙΑΣ, Πρόεδρος Δ.Σ. Αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από το μέλος που ορίζεται ως Αντιπροέδρος Δ.Σ.
 ΜΑΪΝΑ ΑΝΝΑ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
 ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
 ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΣΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΣΟΦΙΑ ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ