ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ(1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΠΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

You are here:
Go to Top