ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 58/24 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ, ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΤΡΙΩΝ (3) ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ DRAEGER ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΝΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 22.290,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΗΤΟΙ 27.639,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΚΑΙ 44.580,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΗΤΟΙ 55.279,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 58/24 CPV: 50421000-2

You are here:
Go to Top