ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 163/24 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 54.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΗΤΟΙ 66.960,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 163/24 CPV: 42520000-7

You are here:
Go to Top