Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 203 2000

Τηλεφωνικά Ραντεβου: 1535

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών: 213 203 2461

Τμήμα Πληροφορικής: 213 203 2802

Γραφείο Προστασίας  Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας213 203 2808, 213 203 3520

Γραφείο Προμηθειών: 213 203 2169

Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας: 213 203 2183 213 203 2184

Γραφείο Προσωπικού: 213 203 2164

Φαρμακείο Νοσοκομείου: 213 203 3606

Γραφείο Προληψης και αγωγής υγείας: 213 203 2628

Δημόσιο ΙΕΚ: 213 203 7627

Ναός Νοσοκομείου:  213 203 2437

Νοσηλευτική Υπηρεσία:  213 203 2459

Αιμοδοσία: 213 203 4241

Κοινωνική Υπηρεσία:  213 203 2118, 213 203 3661, 213 203 2812

Πρωτόκολλο: 213 203 2161

Γραφείο κίνησης Ασθενών: 213 203 2270