Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 203 2000

Τηλεφωνικά Ραντεβού: 1535

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών: 213 203 2461

Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας213 203 2808, 213 203 3520

Γραφείο Προμηθειών: 213 203 2169

Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας: 213 203 2183 213 203 2184

Γραφείο Προσωπικού: 213 203 4128

Φαρμακείο Νοσοκομείου: 213 203 3606

Γραφείο Πρόληψης και αγωγής υγείας: 213 203 2628

Δημόσιο ΙΕΚ: 213 203 7627

Ναός Νοσοκομείου:  213 203 2437

Νοσηλευτική Υπηρεσία:  213 203 2459

Αιμοδοσία: 213 203 4241

Κοινωνική Υπηρεσία: 213 203 3661213 203 2118, 213 203 4151, 213 203 4152

Πρωτόκολλο: 213 203 2161

Γραφείο κίνησης Ασθενών: 213 203 2270