Προϊσταμένη: Μελίνα Πλαστή
Τηλέφωνο: 213 203 3520213 203 2808
fax: 213 203 3692
e-mail: qa@gna-gennimatas.gr

Οι αρμοδιότητες του αυτοτελούς Τμήματος, σύμφωνα με τον οργανισμό του Νοσοκομείου (ΦΕΚ 3507/Β/2012) είναι μεταξύ άλλων :

  1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
  2. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για τη απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις κατ’ αντικείμενο Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, καθώς και η εφαρμογή συστήματος διοίκησης με στόχους και μέτρησης της αποδοτικότητας.
  3. Η προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας, όπως αυτή έχει καθορισθεί από την Διοίκηση του νοσοκομείου σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας (…)
  4. Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας έχει άμεση σχέση με τους σκοπούς του νοσοκομείου καθώς και με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών του νοσοκομείου(…)