1. ΣΚΟΠΟΣ:

  • Παρακολούθηση και αντιμετώπιση των συνήθων και ειδικών προβλημάτων υγείας πασχόντων από Μεσογειακά Σύνδρομα κα Δρεπανοκυτταρική Νόσο
  • Παροχή τακτικών και εκτάκτων μεταγγίσεων σε πάσχοντες από Μεσογειακά Σύνδρομα κα Δρεπανοκυτταρική Νόσο
  • Λειτουργία εξωτερικού αιματολογικού ιατρείου αιμοσφαιρινοπαθειών σε καθημερινή βάση και πλήρης διαγνωστικός έλεγχος


2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Ιατρικό Προσωπικό

Διευθυντής: Γαλανόπουλος Αθανάσιος, Αιματολόγος, ΕΠ Α’

Παιδίατρος, ΕΠ Α’: Πετροπούλου Φωτούλα

Επικουρική Ιατρός: Μιχαήλ Ιωάννα, Αιματολόγος

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Προϊστάμενος:
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ

Νοσηλευτές/τριες:
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Β. Νοσηλευτών/τριων:
ΜΟΣΧΕΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΞΑΡΧΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΕΤΑΞΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: