ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ 3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΑΣ STRAIN ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

You are here:
Go to Top