Το Τμήμα Πληροφορικής & Οργάνωσης έχει την ευθύνη για την τοποθέτηση-συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων του Νοσοκομείου, την ευθύνη λειτουργίας των Δικτυακών Υποδομών καθώς και την εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

3 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

2 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ: 213 203 4201213 203 4204

Email: it@gna-gennimatas.gr