Σκοπός του τμήματος, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Νοσοκομείου, είναι:

α. Μεριμνά για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την καλή εμφάνιση του νοσοκομείου.
β. Έχει την ευθύ\η για την εκτέλεση των γενικών εργασιών κα των μεταφορών εντός και εκτός του Νοσοκομείου.
γ. Έχει την ευθύ\η του τηλεφωνικού κέντρου.
δ. Έχει την ευθύνη ασφάλειας του προσωπικού, των επισκεπτών και νοσηλευομένων στο νοσοκομείο, καθώς και της φύλαξης των κτιρίων, και του πάσης φύσεως εξοπλισμού του νοσοκομείου.
ε. Μεριμνά για ην εξασφάλιση και τη συντήρηση του αναγκαίου ιματισμού για τις ανάγκες του νοσοκομείου.
στ. Ευθύνεται για η διαχείριση, τον καθαρισμό, ην εν γένει συντήρηση και ανανέωση του ιματισμού, στολών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.
(ζ). Πέραν των οργανικών, υποχρέωση του τμήματος αποτελεί και η μόνιμη υποστήριξη της εξωτερικής δραστηριότητας (των εξορμήσεων) του τμήματος Αιμοδοσίας.

Διάθρωση και λειτουργία του τμήματος:

 • Γραφείο διοίκησης του τμήματος, στο ισόγειο του κτιρίου 1, έδρα του προϊσταμένου του τμήματος (Α.Ασημομύτη, υπ. ΠΕ Δ/Ο) και του αναπληρωτή (Μ. Τσιούφη υπ. ΤΕ ΔΜΥ&Π). Λειτουργεί εργάσιμες ημέρες & ώρες και συντονίζει προσωπικό:
  • Μόνιμο προσωπικό φύλαξης (2 εργαζόμενοι ΔΕ Προσ. Ασφαλείας)
  • Μόνιμο προσωπικό καθηκόντων ΥΕ Εργατών (2 εργαζόμενοι)
  • Μόνιμο αποσπασμένο ή διατιθέμενο προσωπικό ΔΕ οδηγών
  • Ιδιωτικού συνεργείου καθαριότητος. Εδρεύει στην πύλη ΕΚΑΒ. Λειτουργεί καθημερινά, σε πρωινό & απογευματινό ωράριο.
  • Ιδιωτικού συνεργείου Φύλαξης. Εδρεύει στην κεντρική πύλη και λειτουργεί καθημερινά όλο το 24ωρο.
 • Τηλεφωνικό Κέντρο, στο ισόγειο του κτιρίου Ι, με στελέχη(όση έξι (6) υπαλλήλων. Λειτουργεί όλο το 24ωρο.
 • Γραφείο Ιματισμού, πλυντήρια και ραφείο: Οι εγκαταστάσεις τους βρίσκονται μεταξύ των κτιρίων 1 & 2.
  • Το γραφείο Ιματισμού στελεχώνεται από μία μόνιμη υπεύθυνη υπάλληλο και λειτουργεί εργάσιμες ήμερες και ώρες.
  • Τα πλυντήρια και ο χώρος διανομής Ιματισμού στελεχώνονται από ένα μόνιμο πλύντη και ομάδα εννέα (9) ατόμων από το ιδιωτικό συνεργείο καθαριότητος. Λειτουργούν καθημερινά, σε πρωινό ωράριο.
  • Το ραφείο στελεχώνεται από μία μόνιμη υπάλληλο και λειτουργεί εργάσιμες ήμερες και ώρες.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 • Γραφείο διοίκησης του τμήματος: Τηλ.: 2132032234, 2132034157, email: epopteia@gna-gennimatas.gr.
  • Ιδιωτικό συνεργείο καθαριότητος. Τηλ.: 2132032438.
  • Ιδιωτικό συνεργείο Φύλαξης. Τηλ.: 2132032658.
 • Τηλεφωνικό κέντρο: Τηλ.: 2132032000.
 • Εργάτες επιστασίας: 20132032188
 • Γραφείο ιματισμού, πλυντήρια και ραφείο: