ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό του Νοσοκομείου το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπάγεται στην Υποδιεύθυνση Διοικητικού της Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
β. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου
γ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο, των συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των προσλήψεων
δ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και φύλαξη του προσωπικού Μητρώου όλων των υπαλλήλων
ε. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, εφημερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις
στ. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδειών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτησή τους
ζ. Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

e-mail: humanresdept@gna-gennimatas.gr, efimeries@gna-gennimatas.gr

Τηλ. 2132034128

Fax 2107786333 & 2132033689


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 • Ισμήνη Κολοκοτρώνη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη Τμήματος, αρμόδια για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, κινητικότητα, αξιολόγηση, (επανα)κατάταξη σε βαθμό και κλιμάκιο, δικαστικά θέματα
  τηλ. 2132032168 e-mail: i.kolokotroni@gna-gennimatas.gr
 • Νίκος Ερημίτης, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Αναπληρωτής Προϊστάμενος, αρμόδιος για οργανισμό, θέσεις, διορισμούς, βαθμολογικές προαγωγές, συνάφεια μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων μονίμων & επικουρικών υπαλλήλων
  τηλ. 2132032168
 • Αλεξάνδρα Αγουρόγιαννη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, αρμόδια για ιατρούς ειδικευόμενους (παρατασιακούς, υπεράριθμους, στρατιωτικούς), εξειδικευόμενους στους υπερήχους, πρακτική άσκηση φοιτητών ιατρικής
  τηλ. 2132032166 e-mail: a.agourogianni@gna-gennimatas.gr
 • Χαρά Βουλκίδου, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, αρμόδια για ημερήσιες μεταβολές, αναρρωτικές άδειες, βεβαιώσεις υπηρεσίας προσωπικού (πλην ιατρών)
  τηλ. 2132032165 e-mail: x.vouloukidou@gna-gennimatas.gr
 • Ευαγγελία Γκούνη, ΠΕ Κοινωνιολογίας, αρμόδια για θεσμοθετημένες άδειες, άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και έλεγχο γνησιότητας προσόντων
  τηλ.2132032165 e-mail: e.gkouni@gna-gennimatas.gr
 • Βάντα Ζερβού, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, αρμόδια για πειθαρχικά θέματα & αναγνώριση προϋπηρεσίας ιδιωτικού τομέα, κινητικότητα ιατρών, επικουρικούς ιατρούς, εξειδικευόμενους (στην λοιμωξιολογία και επεμβατική ακτινολογία) τηλ. 2132032166 e-mail: vandazervou@gna-gennimatas.gr
 • Γιώτα Καρκάνη, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, αρμόδια για συντονισμό εφημεριών, αποζημιώσεις εφημεριών/νυχτερινών/εξαιρέσιμων & παρακολούθηση πιστώσεων
  τηλ. 2132032651 e-mail: karkani@gna-gennimatas.gr
 • Σπύρος Μπισκετζής, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, αρμόδιος για εσωτερικές μετατάξεις, μισθολογικές προαγωγές, οικογενειακές παροχές, συντάξεις, πρακτική άσκηση φοιτητών (πλην ιατρών), ωφελούμενους ΟΑΕΔ, στατιστικά στοιχεία
  Τηλ. 2132032164, e-mail:  sbisketzis@gna-gennimatas.gr
 • Μαρία Πετρίτση, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, αρμόδια για άδειες, οικογενειακές παροχές και βεβαιώσεις υπηρεσίας ιατρών
  τηλ. 2132032167 e-mail: m.petritsi@gna-gennimata.gr
 • Ξανθή Σπυροπούλου, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, αρμόδια για ιατρούς ΕΣΥ (οργανικές θέσεις, προκηρύξεις, διορισμοί, συντάξεις, αξιολόγηση), πρακτική άσκηση μαθητών ΟΑΕΔ/ΕΠΑΣ μαθητεία ΕΠΑΛ
  τηλ. 2132032163 e-mail: xanthispyro@gna-gennimatas.gr