ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό του Νοσοκομείου το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπάγεται στην Υποδιεύθυνση Διοικητικού της Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
β. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου
γ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο, των συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των προσλήψεων
δ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και φύλαξη του προσωπικού Μητρώου όλων των υπαλλήλων
ε. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, εφημερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις
στ. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδειών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτησή τους
ζ. Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

e-mail: humanresdept@gna-gennimatas.gr, efimeries@gna-gennimatas.gr

Τηλ. 2132032163-8 2132034128

Fax 2107786333 & 2132033689


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 • Ισμήνη Κολοκοτρώνη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη Τμήματος, αρμόδια για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, κινητικότητα (μετακινήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις), αξιολόγηση, (επανα)κατάταξη σε βαθμό και κλιμάκιο, σύνταξη πινάκων προακτέων, δικαστικά θέματα
  τηλ. 2132034128 e-mail: i.kolokotroni@gna-gennimatas.gr
 • Νίκος Ερημίτης, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Αναπληρωτής Προϊστάμενος, αρμόδιος για οργανικές θέσεις, διορισμούς (μονίμων, επικουρικών και συμβασιούχων), βαθμολογικές προαγωγές, συνάφεια μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων προσωπικού (πλην ιατρών)
  τηλ. 2132032168, e-mail: humanresdept@gna-gennimatas.gr
 • Λαμπρινή Αγγελοπούλου, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, αρμόδια για πρακτική άσκηση μαθητών ΟΑΕΔ/ΕΠΑΣ, μαθητεία ΕΠΑΛ, άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, έλεγχο γνησιότητας προσόντων
  τηλ. 2132032163, e-mail: l.aggelopoulou@gna-gennimatas.gr
 • Αλεξάνδρα Αγουρόγιαννη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, αρμόδια για ιατρούς ειδικευόμενους (παρατασιακούς, υπεράριθμους, στρατιωτικούς), εξειδικευόμενους στους υπερήχους, πρακτική άσκηση φοιτητών ιατρικής
  τηλ. 2132032166 e-mail: a.agourogianni@gna-gennimatas.gr
 • Χαρά Βουλκίδου, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, αρμόδια για ημερήσιες μεταβολές, θεσμοθετημένες & αναρρωτικές άδειες, βεβαιώσεις υπηρεσίας προσωπικού (πλην ιατρών)
  τηλ. 2132032165 e-mail: x.vouloukidou@gna-gennimatas.gr
 • Βάντα Ζερβού, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, αρμόδια για πειθαρχικά θέματα, αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, κινητικότητα ιατρών, επικουρικούς ιατρούς, εξειδικευόμενους (στην λοιμωξιολογία και επεμβατική ακτινολογία) τηλ. 2132032166 e-mail: vandazervou@gna-gennimatas.gr
 • Γιώτα Καρκάνη, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, αρμόδια για συντονισμό εφημεριών, αποζημιώσεις εφημεριών/νυχτερινών/εξαιρέσιμων & παρακολούθηση πιστώσεων προϋπολογισμού
  τηλ. 2132032651 e-mail: p.karkani@gna-gennimatas.gr, efimeries@gna-gennimatas.gr
 • Σπύρος Μπισκετζής, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, αρμόδιος για στατιστικά στοιχεία, μισθολογικές προαγωγές, οικογενειακή παροχή, συντάξεις, εσωτερικές μετατάξεις, πρακτική άσκηση φοιτητών (πλην ιατρικής), ωφελούμενους ΟΑΕΔ
  Τηλ. 2132032164, e-mail:  sbisketzis@gna-gennimatas.gr
 • Μαρία Πετρίτση, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, αρμόδια για ημερήσιες μεταβολές, θεσμοθετημένες & αναρρωτικές άδειες, οικογενειακή παροχή και βεβαιώσεις υπηρεσίας ιατρών
  τηλ. 2132032167 e-mail: m.petritsi@gna-gennimata.gr
 • Ξανθή Σπυροπούλου, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, αρμόδια για ιατρούς ΕΣΥ (οργανικές θέσεις, προκηρύξεις, διορισμοί, βαθμολογικές & μισθολογικές προαγωγές, συντάξεις, αξιολόγηση)
  τηλ. 2132032163 e-mail: xanthispyro@gna-gennimatas.gr