ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό του Νοσοκομείου το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπάγεται στην Υποδιεύθυνση Διοικητικού της Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
β. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου
γ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο, των συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των προσλήψεων
δ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και φύλαξη του προσωπικού Μητρώου όλων των υπαλλήλων
ε. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, εφημερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις
στ. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδειών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτησή τους
ζ. Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

e-mail: humanresdept@gna-gennimatas.gr, efimeries@gna-gennimatas.gr

Τηλ. 2132032163-8 2132034128

Fax 2107786333 & 2132033689


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 1. Ισμήνη Κολοκοτρώνη, μόνιμη υπάλληλος ΠΕ, Προϊσταμένη Τμήματος,αρμόδια για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, κινητικότητα (μετακινήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις), αξιολόγηση, (επανα)κατάταξη σε βαθμό και κλιμάκιο, σύνταξη πινάκων προακτέων, τηλ. 2132034128 email: i.kolokotroni@gna-gennimatas.gr
 2. Νίκος Ερημίτης, μόνιμος υπάλληλος ΠΕ, Αναπληρωτής Προϊστάμενος, αρμόδιος για οργανικές θέσεις, διορισμούς (μονίμων, επικουρικών και συμβασιούχων), βαθμολογικές προαγωγές, συνάφεια μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων προσωπικού (πλην ιατρών)  τηλ. 2132032168, email: humanresdept@gna-gennimatas.gr
 3. Λαμπρινή Αγγελοπούλου, επικουρική υπάλληλος ΔΕ, αρμόδια για άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης &  άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, έλεγχο γνησιότητας προσόντων, σύνταξη ηλεκτρονικών μητρώων παλαιών υπαλλήλων τηλ. 2132032163, email: l.aggelopoulou@gna-gennimatas.gr
 4. Βάντα Ζερβού, μόνιμη υπάλληλος ΔΕ, αρμόδια για πειθαρχικά θέματα, αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, κινητικότητα ιατρών, επικουρικούς ιατρούς, εξειδικευόμενους (στην λοιμωξιολογία και επεμβατική ακτινολογία) τηλ. 2132032166 e-mail: vandazervou@gna-gennimatas.gr
 5. Γεωργία Ζήρου, μόνιμη υπάλληλος ΤΕ, αρμόδια για πρακτική άσκηση μαθητών ΟΑΕΔ/ΕΠΑΣ, μαθητεία ΕΠΑΛ, καταχώρηση προγραμμάτων προσωπικού τηλ. 2132032164, e-mail: g.zirou@gna-gennimatas.gr
 6. Γιώτα Καρκάνη, μόνιμη υπάλληλος ΔΕ, αρμόδια για συντονισμό εφημεριών, αποζημιώσεις εφημεριών/νυχτερινών/εξαιρέσιμων & παρακολούθηση πιστώσεων προϋπολογισμού, τηλ. 2132032651 e-mail: p.karkani@gna-gennimatas.grefimeries@gna-gennimatas.gr
 7. Ελένη Λαγού, μόνιμη υπάλληλος ΠΕ, αρμόδια για ιατρούς ειδικευόμενους (παρατασιακούς, υπεράριθμους, στρατιωτικούς), εξειδικευόμενους στους υπερήχους, πρακτική άσκηση φοιτητών ιατρικής τηλ. 2132032166 e-mail: e.lagou@gna-gennimatas.gr
 8. Σπύρος Μπισκετζής, μόνιμος υπάλληλος ΤΕ, αρμόδιος για στατιστικά στοιχεία, μισθολογικές προαγωγές, οικογενειακή παροχή, συντάξεις, εσωτερικές μετατάξεις, πρακτική άσκηση φοιτητών (πλην ιατρικής), ωφελούμενους ΟΑΕΔ, Τηλ. 2132032164, e-mail:  sbisketzis@gna-gennimatas.gr
 9. Μαρία Παυλίδη, επικουρική υπάλληλος ΔΕ, αρμόδια για αναρρωτικές & λοιπές θεσμοθετημένες άδειες προσωπικού (πλην ιατρών) (κύησης, τοκετού, άδεια ανατροφής τέκνου, άδεια άνευ αποδοχών κ.λπ.), τηλ. 2132032165 e-mail: m.pavlidi@gna-gennimatas.gr
 10. Μαρία Πετρίτση, μόνιμη υπάλληλος, ΔΕ, αρμόδια για καταχώρηση αδειών ιατρών (κανονικές, αναρρωτικές, συνέδρια, ρεπό εφημερίας, κ.λπ.), βεβαιώσεις υπηρεσίας ιατρών, τηλ. 2132032167 e-mail: m.petritsi@gna-gennimatas.gr
 11. Ξανθή Σπυροπούλου, μόνιμη υπάλληλος ΤΕ, αρμόδια για ιατρούς ΕΣΥ (οργανικές θέσεις, προκηρύξεις, διορισμοί, βαθμολογικές & μισθολογικές προαγωγές, συντάξεις, αξιολόγηση  τηλ. 2132032163 e-mail: xanthispyro@gna-gennimatas.gr
 12. Χαράλαμπος Τρύφων, επικουρικός υπάλληλος ΔΕ, αρμόδιος για καταχώρηση δεδομένων στο Νέο  Πληροφοριακό Σύστημα τηλ. 2132032165 e-mail: ch.tryfon@gna-gennimatas.gr